SPEGEL, SPEGEL

JENNY NORDBERG, MAKI OKAMATO OCH
DAVID TAYLOR

12 SEPTEMBER – 4 OKTOBER

Speglat sig har människan gjort i årtusenden. I konsten berättas myten om hur den vackre Narcissus förlorar sig i sin egen spegelbild, en nedärvd (o)-vana vi tagit med oss ända in i modern tid. Genom historien har allt från den glänsande vattenytan till olika polerade metaller brukats för att vi ska få en värdefull glimt av oss själva.

Galleri Sebastian Schildt har bjudit in konstnärerna Jenny Nordberg, Maki Okamoto och David Taylor att utforska temat speglar.
I utställningen Spegel, spegel… sammanförs tre olika konstnärskap i fokus på speglingar och reflektioner ur både ett praktiskt och konceptuellt perspektiv.

Det rör sig om speglar som kommenterar vår syn på oss själva, inspeglingen av det omgivande fysiska rummet likaväl som tillverkningsprocessen. Fördjupningen på temat har också givit upphov till frågor om vad en spegel egentligen bör återge och på vilket sätt en spegel borde utformas för att få betraktas som just en spegel.

Resultatet är en rad olika och spektakulära, konstnärligt framställda speglar som nödvändigtvis inte återspeglar betraktarens egentliga utseende, åtminstone inte på ett traditionellt vis. 

Utställningen Spegel, spegel… är del av programmet för Stockholm Craft Week som äger rum torsdag 1 oktober – söndag 4 oktober 2020.

Medverkande konstnärer