Simon Klenell

Simon Klenell är glasblåsare och formgivare vars skulpturala och kraftfulla verk ofta bär spår av glasets egna formhistoria. Inte sällan alluderar hans ändå så slående samtida uttryck, både på äldre tiders teknik och formspråk.

Simon Klenell, född 1985, bosatt och verksam i Stockholm, Orrefors glasskola 2004-06, BFA Konstfack University College of Arts, Crafts and Design 2006-2009. Deltagit med Galleri Sebastian Schildt på den internationella konsthantverksmässan Collect på Saatchi Gallery i London.

Skulpturer, från utställningen Rundgång.

Olika skulpturer i försilvrat glas från utställningen Rundgång.

Skulptur.

Munblåst glas.

Skulptur, ”Rundgång”.

Försilvrat glas. Titeln Rundgång refererar till det akustiska fenomen som kan uppstå i elektroniska ljudanläggningar.

Finns på Nationalmuseum, genom gåva av Nationalmuseivänner, Bengt Julins fond.

UTSTÄLLNINGAR

SATURNALIA

SATURNALIA

SAMLINGSUTSTÄLLNING

16 januari – 13 februari 2016