David Taylor

Med bakgrund som högspännings-elektriker under ungdomstiden i Skottland ligger belysning David Taylor varmt om hjärtat. I hans arbeten finns det lekfulla förhållningssättet alltid närvarande oavsett material, uttryck och funktion.

David Taylor, född född 1966, bosatt och verksam med egen verkstad i Mellösaverken, Sundtorp. MFA magisterexamen i metallformgivning Konstfack. Representerad på Nationalmuseum och Röhsska museet.

Bordsspegel.

Eloxerad aluminium i blått och glas.
Höjd 70, bredd 35 cm.

Bordslampa, ”Stucco”.

Aluminium, natursten.
Längd 70, höjd 30 cm.

Utställd på utställningen Corpus Maximus.

UTSTÄLLNINGAR

SPEGEL, SPEGEL

SPEGEL, SPEGEL

JENNY NORDBERG, MAKI OKAMATO, DAVID TAYLOR

19 september – 10 oktober 2020