fbpx

Anna Berglund

Hos Anna Berglund är 1800-talets estetik och formrikedom ständigt återkommande. Genom glaset som material arbetar hon berättande och illustrativt. Hon letar sig medvetet bort från funktionalismens stränga dogm för att i stället låta det dekorativa ta plats och skapa innehåll.

Anna Berglund, född 1973, bosatt och verksam i Stockholm, utbildad på Konstfack MFA, Högskolan i Kalmar och på Capellagården. Anna Berglund samarbetar sedan många år med den eftersökte glasblåsarmästaren Micke Johansson verksam i Örsjö utanför Nybro i Småland. Representerad av Nationalmuseum, Stockholm, Eskilstuna Konstmuseum, EU-Rådet Bryssel, Norrköpings Kommun, Svenska Handelsbanken, Electrolux, Emmaboda Kommun, Skellefteå kommun med flera.

Skulpturer, "Träd".

Blåsta och drivna glasträd i underfång.

"Silva", 25 mars - 19 april 2023.

Skulpturer, "Glasskogen".

Blåsta och drivna glasträd i underfång.

"Silva", 25 mars - 19 april 2023.

Skulpturer, "Glasskogen".

Blåsta och drivna glasträd i underfång.

"Silva", 25 mars - 19 april 2023.

UTSTÄLLNINGAR

BANKETT

BANKETT

BANKETT

GRUPPUTSTÄLLNING

2 december – 10 januari 2024