fbpx

Galleri Sebastian Schildt, med organisationsnummer 559187-7096, (nedan kallad “Galleri Sebastian Schildt”, “galleriet” eller ”vi”) värnar om webbesökarens/ kundens personliga integritet.
Följande integritetspolicy informerar om hur galleriet behandlar de personuppgifter som webbesökaren/ kunden lämnar till oss, vilka rättigheter hen har vad gäller denna behandling av personuppgifter samt var hen ska vända sig för att utöva dessa rättigheter.

Galleri Sebastian Schildt behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s nya dataskyddsförordning GDPR och den svenska dataskyddslagen. I fall där den svenska bokföringslagen gäller står denna över GDPR.
För mer information om dataskyddsförordningen, se datainspektionens hemsida: www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: www.gallerisebastianschildt.se

Vilka personuppgifter vi behandlar och varför

Webbplatsens kontaktformulär och e-postkommunikation
• Namn
• Kontaktuppgifter: e-postadress och telefonnummer
• I vissa fall även postadress
• Information om intresseanmälan: vilket specifikt konstverk webbesökaren/ kunden har anmält intresse för/reserverat via hemsidan eller e-post

Ovanstående insamling och behandling av personuppgifter görs via kontaktformuläret för intresseanmälan/ reservation av ett konstverk på produktsidan för konstverket i fråga. Denna insamling och behandling av ovanstående personuppgifter görs även via kommunikation över e-post. Webbesökarens/ kundens ifyllnad av kontaktformulär på galleriets webbplats innebär att hen ger sitt samtycke till behandling av hens inskickade personuppgifter, likaså ger hen sitt samtycke till detta vid kommunikation över e-post.

Insamling och behandling av ovanstående personuppgifter görs i följande syfte

• Kommunikation med webbesökare/ kund i samband med intresseanmälan, reservation, beställning, köp eller leverans av konstverk
• Administration av intresseanmälan, reservation, beställning, köp eller leverans av konstverk. Vid leverans av kundens beställning av konstverk delas ovanstående personuppgifter med vald transportör
• Assistans i kundserviceärenden gällande beställning, köp eller leverans av konstverk. Vid hantering av eventuell retur av konstverk delas ovanstående personuppgifter med vald transportör

Nyhetsbrev

Webbesökarens/ kundens registrering för Galleri Sebastian Schildts nyhetsbrev via galleriets hemsida eller e-postkommunikation innebär att hen ger sitt samtycke till behandling av hens inskickade e-postadress. Galleriet skickar nyhetsbrev/ marknadsföring till prenumeranter i följande syfte:
• Skicka marknadsföring och information om galleriets konstverk, konstnärer och kampanjer samt inbjudningar till events via e-post
• Ge webbesökaren/ kunden anpassad marknadsföring i digitala kanaler
Galleriet använder webbesökarens/ kundens registrerade e-postadress för administration av hens anmälan till, eller deltagande i, eventet i fråga som nyhetsbrevet informerar om.

Cookie-filer

Vår webbplats www.gallerisebastianschildt.se och dess undersidor använder cookies för att förbättra webbesökarens användarupplevelse; för statistik, analys och marknadsföring. Insamling av data sker med hjälp av statistikverktyget Google Analytics.

Google Analytics placerar en cookie på webbesökarens dator, vilken samlar in information om hur webbesökaren surfar på galleriets webbplats. Galleriet använder denna information för att se vilket innehåll som är populärt på webbplatsen, och för att förbättra webbplatsen som helhet.

Google Analytics cookie innehåller ingen information om webbesökarens identitet eller dator, och galleriet kan inte med hjälp av denna cookie spåra en enskild webbesökare. För mer information om hur webbesökarens information används, se Googles sekretesspolicy: www.policies.google.com/technologies/partner-sites
Möjlighet att avstå från att en cookie sparas på webbesökarens dator, ges i dialogrutan ”Galleri Sebastian Schildt och Cookies” vilken uppstår under webbesökarens första besök till galleriets webbplats. Är webbesökarens webbläsare inställd på att tillåta cookies har hen gett sitt samtycke till att även galleriet, via Google Analytics, placerar en cookie på hens dator. Webbesökaren kan ta tillbaka sitt samtycke genom att ändra hens inställningar i webbläsaren.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Vår webbplats www.gallerisebastianschildt.se och dess undersidor kan innehålla inbäddat innehåll (såsom videoklipp, bilder, artiklar, med mera) från andra webbplatser. Detta inbäddade innehåll beter sig precis på samma sätt som om besökaren hade besökt den andra webbplatsen. Exempel på sådana webbplatser inkluderar, men är inte begränsat till:
• Youtube
• Vimeo
• Mailchimp
• Instagram
• Facebook
• Twitter
• LinkedIn
• Google Maps
Dessa utomstående parter kan samla in uppgifter om webbesökaren, använda egna cookies, bädda in ytterligare spårning av webbesökarens aktivitet från tredje part samt övervaka webbesökarens interaktion med galleriets inbäddade innehåll på galleriets webbplats.
I anslutning till Galleri Sebastian Schildts kontaktformulär för intresseanmälan/ reservation av ett konstverk (vilken finns på produktsidan för konstverket i fråga) använder galleriet Googles analysverktyg Invisible reCaptcha, för analys av webbesökarens aktivitet och att avgöra huruvida användaren är en robot eller inte.

Sparande av personuppgifter

Webbplatsens kontaktformulär och e-postkommunikation
Galleri Sebastian Schildt behåller insamlade personuppgifter från galleriets kontaktformulär för intresseanmälan/ reservation av ett konstverk, samt eventuell tillhörande e-postkommunikation, tills webbesökaren gör en begäran till galleriets kontaktuppgifter (se längst ned i detta dokument) om att få hens personuppgifter raderade.
För att administrera kundserviceärenden via e-post, telefon eller sociala medier behåller galleriet personuppgifter såsom namn, e-postadress, telefonnummer, eventuell postadress, information om köpt konstverk samt ytterligare information som kunden angett.

Nyhetsbrev

Webbesökarens/ kundens registrering för Galleri Sebastian Schildts nyhetsbrev via galleriets hemsida eller e-postkommunikation innebär att hen ger sitt samtycke till behandling av hens inskickade e-postadress. Galleriet skickar nyhetsbrev/ marknadsföring till prenumeranter i följande syfte:
• Skicka marknadsföring och information om galleriets konstverk, konstnärer och kampanjer samt inbjudningar till events via e-post
• Ge webbesökaren/ kunden anpassad marknadsföring i digitala kanaler
Med hjälp av webbesökarens/ kundens namn och e-postadress kan galleriet administrera hens anmälan eller deltagande i galleriets kampanjer och events. Galleriet skickar nyhetsbrev till webbesökarens/ kundens e-post tills hen avregistrerar sig från galleriets utskick, eller på annat sätt hör av sig till galleriets kontaktuppgifter (se längst ned i detta dokument) med invändning mot att motta denna typ av marknadsföring. Vid avregistrering av galleriets nyhetsbrev raderas webbesökarens/ kundens personuppgifter från galleriets utskickslista.

På galleriet

För administration och eventuell leverans av kundens beställning eller köp av konstverk som görs på plats i Galleri Sebastian Schildts fysiska galleri, behandlar och sparar galleriet följande personuppgifter:
• Namn
• Kontaktuppgifter: e-postadress, telefonnummer och eventuell postadress
• Information om köpt eller beställt konstverk
• Betalinformation

Bokföring

Galleriets kundregister i form av faktureringssystem och affärsuppgifter till kunder på e-post innehåller enbart personuppgifter nödvändiga för att kunna uppfylla galleriets avtal med kunden. Dessa personuppgifter är:
• Namn
• Postadress
• E-postadress
• Betalningshistorik och transaktioner

I enlighet med svensk bokföringslag sparar galleriet kundens ovanstående personuppgifter i galleriets faktureringssystem, i minst sju år från och med kundens sista fakturerade uppdrag. Först efter denna tid kan kundens kontaktuppgifter raderas på hens begäran till galleriets kontaktuppgifter (se längst ned i detta dokument).
Kundens kontaktuppgifter på e-post samt eventuella offerter i galleriets faktureringssystem raderas efter kundens begäran, som tidigast 1 år efter kundens sista fakturerade eller offererade uppdrag. Detta för att galleriet ska kunna fullfölja avtalet med kunden och hantera eventuella frågor därefter.

Vilka rättigheter webbesökaren har över hens data

Webbesökaren kan begära att Galleri Sebastian Schildt raderar alla sparade personuppgifter som galleriet har om webbesökaren/ kunden. Detta omfattar dock inte eventuella uppgifter som galleriet är tvungna att spara av administrativa eller legala skäl respektive säkerhetsändamål.
Om webbesökaren vill få hens lagrade personuppgifter raderade, görs begäran till nedanstående kontaktuppgifter. För ytterligare frågor hänvisar galleriet till Datainspektionens hemsida: http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

Kontaktuppgifter:

Galleri Sebastian Schildt
Strandvägen 5B
Box 55932
114 51 Stockholm
+46 (0)8 665 40 88

www.gallerisebastianschildt.se
galleri@gallerisebastianschildt.se