fbpx

ANDERS LJUNGBERG

DISTINKTIONER

19 FEBRUARI – 12 MARS 2022

Galleri Sebastian Schildt gläder sig åt att presentera silversmeden Anders Ljungbergs utställning “Distinktioner”.

Mellan tingen finns överenskommelser som skapar förutsättningar för varandras existens. Bordet erbjuder koppen sin bärande yta, vilket även fullbordar bordets identitet. När koppen aktiveras av den brukande kroppen förflyttas positionerna i förhållande till rum, kropp och sitt eget innehåll. När koppen fylls, greppas och töms ingår den i ett transformativt händelseförlopp som länkar samman kropp, rum och händelse. Föremålen i utställningen undersöker vad som särskiljer olika beståndsdelar i en brukarhändelse, och visar hur transformationerna formulerar nya distinktioner i ett ständigt pågående flöde.”
                                                                               Anders Ljungberg

 

Den konstnärligt undersökande processen resulterar i estetiskt upphöjda och skulpturala objekt som med stor självklarhet intar galleriet.

Varmt välkomna!

LÄS MER OM

ANDERS LJUNGBERG

ANDERS LJUNGBERG

ANDERS LJUNGBERG

ANDERS LJUNGBERG