ANNA LERINDER – OBSERVATIONER 2, INTE ALLTID VID HORISONTEN

14 april - 5 maj

ANNA LERINDER

OBSERVATIONER 2,
INTE ALLTID VID HORISONTEN

Vernissage lördag 14 april  kl 11-16

Artist Talk tisdag 17 april kl 17.30

Lunchvisning onsdag 2 maj kl 12.30

Utställningen pågår 14 april – 5 maj 2018

Välkomna!

Anna Lerinder - Galleri Sebastian Schildt II kopia

Konstnären Anna Lerinder visar verk i stengods, lergods och porslin. Med inspiration från yta och ljus, den egna ateljén och resor till Japan skapar hon vägghängda verk och stilla objekt.

Precis som inom arkitekturen är det tydligt hur kroppar och moduler förhåller sig till varandra. Stark materialkänsla och hur dagern faller i rummet påverkar upplevelsen.

Det återhållsamma och strama, estetiskt träffsäkra resultatet är också själva essensen av en igenkännbar naturromantik. Anna Lerinders svarta och jordiga färgskala bär också inslag av spirande vår.