IDENTITY TRANSFER – PREMIÄR PÅ STRANDVÄGEN

11 March - 2 April

Vad vore vårt land utan berikandet av kunskap, impulser och traditioner utifrån. I utställningen Identity Transfer medverkar elva konstnärer som har sitt ursprung i ett annat land och är bosatta och verksamma i Sverige. Konstnärerna tar fasta på upplevelser i mötet med sitt nya hemland. Resultatet är elva smycken som visar på olika känslor som längtan, förundran, utanförskap, men också frihet.

Kuki Png

Identity Transfer är den första utställningen på nya Galleri Sebastian Schildt. Utställningen är del i Open space – Mind Maps, Smyckekonst 2016 som arrangeras av Nationalmuseum där ett tjugotal olika museer och gallerier ingår.

Välkomna till Identity Transfer och Galleri Sebastian Schildt på Strandvägen 5.